Trzynaste emerytury 2020. Znamy już termin i wysokość wypłat.

Karolina
2 miesięcy temu
Trzynaste emerytury 2020. Znamy już termin i wysokość wypłat.
FB Udostępnij na Facebooku
Senat zgłaszał wiele poprawek do ustawy dotyczącej wypłacania 13 emerytur w 2020 roku. Sejm jednak wszystkie propozycje Senatu odrzucił. Wiadomo, że wszystko będzie wypłacane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. 9,8 miliona emerytów i rencistów dostanie tzw. trzynastki. Kiedy i jak wysokie będą stawki wypłat?
W czwartek wieczorem (27 marzec) Sejm odrzucił wszystkie proponowane przez Senat zmiany do ustawy dotyczącej wypłaty 13stek. Podczas wypłaty świadczeń w kwietniu aż 9,8 miliona emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia z ZUSu otrzyma pieniądze. Będzie to kwota 1200 złotych brutto, co daje ok 1000 złotych na rękę. To wysokość wypłacana tym, którzy przez cały rok mają stosowaną jedną ulgę podatkową. Od tak zwanych trzynastek odcinany jest podatek oraz składka zdrowotna. 

Kto otrzyma świadczenie? 

Jak stanowi ustawa, trzynaste emerytury należą się: 
- emerytom i rencistom ZUS, KRUS, systemów mundurowych
- inwalidom wojennym i wojskowym
- osobom pobierającym: 
  • zasiłki i świadczenia przedemerytalne
  • renty rodzinne
  • renty socjalne (ok. 285 tys. osób)
  • emerytury matczyne (rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ok. 19 tys. osób)
  • emerytury pomostowe
  • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Należy zaznaczyć to, że jeżeli ktoś pobiera dwa świadczenia jednocześnie, może dostać tylko jedną 13stkę!

Nie każdy, komu się należy dodatkowe świadczenie może dostać pełną 13stkę. 
  • Jeżeli ktoś pobiera tzw. "rentę rodzinną" czyli renta dzielona jest na kilka osób, to tak samo stanie się z wypłatą trzynastki. Zostanie ona podzielona między osoby dzielące się rentą, co oznacza że świadczenie zostanie podzielone między uprawnionych. Każdy z osobników otrzyma wtedy mniejszą kwotę. 
Jest jednak pewien wyjątek.
Jeżeli wśród uprawnionych znajduje się ktoś, to pobiera rentę socjalną, jest ona wyłączana z kręgu uprawnionych do "trzynastki", wtedy suma dzieli się między resztę uprawnionych. Natomiast rencista socjalny dostaje całą "trzynastkę" do swojego świadczenia.
Na przykład:
1. Jeżeli rentą dzielą się dzieci, a jest ich troje, wtedy tzw. "trzynastka" w wysokości 1200 zł brutto dzielona jest na trójkę. 
2. Jeśli renta rodzinna dzieli się na trzy osoby, lecz jedna z nich dostaje rentę socjalną, wówczas 13.stka dzieli się na dwie osoby uprawnione, a osoba, która otrzymuje rentę socjalną dostaje 13.stkę osobno wraz ze swoim świadczeniem. 

Kto nie otrzyma 13 emerytury?

Nie wszyscy emeryci i renciści otrzymają 13 emeryturę. Wedle ustawy, 13stka należy się osobom, które na dziej 31 marzec mają prawo do otrzymywania określonych świadczeń i prawo to nie uległo zawieszeniu. 

Prawa do pobierania 13stki nie będą mieli więc ci, którzy na dzień 31 marzec mają zawieszone prawo do pobierania świadczeń, ponieważ: 

- złożyli wniosek o emeryturę, ale dalej pracują u tego samego pracodawcy bez rozwiązania umowy o pracę
- pobierają wcześniejszą emeryturę lub rentę, dorabiają i z powodu przekroczenia limitu zarobków prawo do świadczeń mają zawieszone.
Dodatkowego świadczenie nie otrzyma także rodzina osoby, która co prawda na dzień 31 marzec posiadała prawo do pobierania świadczeń, lecz zmarła przed otrzymaniem świadczenia. 

Co emerytami i rencistami, dla których 31 marca to ostatni dzień, kiedy przysługuje prawo do renty z powodu niezdolności do pracy i renta nie będzie im przedłużona, czyli w kwietniu nie dostaną pieniędzy z ZUS? W takiej samej sytuacji mogą być osoby, którym 31 marca kończy się prawo do świadczeń przedemerytalnych?

Przepisy z 2019 roku mówią o tym, że jeżeli ktoś utracił z końcem miesiąca (wtedy kwiecień) prawo do otrzymania świadczenia, lecz uzyskał prawo do innego świadczenia z pierwszym dniem kolejnego miesiąca (wtedy maja), otrzymuje normalnie wypłaconą "trzynastkę" ze świadczeniem majowym. 
Na tej samej zasadzie będzie przysługiwało wypłacenie świadczenia w roku 2020, lecz granicą nie jest 30 kwiecień, jak w 2019 roku, lecz 31 marzec. 

Podsumowanie

  • Aby otrzymać dodatkowe świadczenie, należy spełniać dwa podstawowe warunki. Po pierwsze to posiadać prawo do otrzymania świadczenia w marcu oraz otrzymać świadczenie w kwietniu, ponieważ będzie ono wypłacane ze świadczeniami w miesiącu kwietniu. 
  • Na przykład, jeśli komuś kończy się renta z końcem 31 marca i nie przejdzie na emeryturę, bądź renta nie zostanie przedłużona i w kwietniu nie otrzyma zasiłku, nie otrzyma także wypłaty "trzynastki". 
  • "Trzynastka" będzie wypłacana w kwietniu w większości przypadków, lub w niektórych przypadkach w maju i będzie ona wynosić 1200 zł brutto, czyli dokładnie 981 zł netto. 
Świadczenie przyznawane jest z urzędu, nie trzeba składać wniosków.
Według szacunków rządu do emerytów i rencistów trafi dodatkowo ok. 11,75 mld zł. W ubiegłym roku wydano na ten cel 10,8 mld zł.


Źródło: pomorska.pl | Fotografia: businessinsider.pl

Zobacz także: 

1. Uwaga! Tego produktu może zabraknąć nawet przed świętami.
2. Zmarła chora na koronawirusa 21-latka. Nie miała żadnych innych..
3. Skandal w Biedronce. Zobacz jak klientka napada na ekspedientkę.
4. Lekarzom w Nowym Jorku brakuje sprzętu! Wykorzystują wszystko co dostępne. Zobacz jak sobie radzą.
Udostępnij na Facebooku