Tarcza antykryzysowa! Są szczegóły na temat dopłat do pensji i zmian w podatkach.

Karolina
2 miesięcy temu
Tarcza antykryzysowa! Są szczegóły na temat dopłat do pensji i zmian w podatkach.
FB Udostępnij na Facebooku
Tarcza antykryzysowa ustalona jest na razie na trzy miesiące, ale nie jest wykluczone przedłużenie. Właściciele małych przedsiębiorstw nie będą musieli w tym czasie płacić składek ZUS, a pracownicy danych przedsiębiorstw nie poniosą konsekwencji z tego tytułu. Mowa tu o konsekwencjach typu niższa emerytura.
Skorzystają podczas tego okresu także osoby samozatrudnione, ale są jednak kryteria przychodów. Niestety są one dość rygorystyczne i niestety dużo osób z nich nie skorzysta.

Jakie jeszcze działania antykryzysowe proponuje Rząd? 

Budżet Państwa poniesie koszt aż 70 miliardów złotych na tarczę antykryzysową. Wszystko po to, by wspomóc przedsiębiorstwa i ich miejsca pracy. Premier naszego kraju zapowiada, że cały pakiet przekroczy bowiem koszt 212 miliardów złotych. 

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas wywiadów z dziennikarzami podkreślała także, że koszt ten przekroczy ZNACZNIE 212 miliardów złotych. Jak podkreśla Pani minister- pieniędzy na tarczę antykryzysową nie zabraknie. Jeśli skończy się dany na to budżet, zostanie uruchomiony kolejny. W czwartek rano Rada Ministrów podpisała pakiet ustaw tarczy antykryzysowej. 

Co zakłada tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa ujmuje zawieszenie na razie na okres 3 miesięcy składek na ubezpieczenia społeczne. Wliczając w to takie miesiące, jak marzec, kwiecień i maj. Pani Minister Emilewicz zapewnia, że jeśli powstanie taka potrzeba, okres ten zostanie przedłużony na kolejne miesiące. 

Kto skorzysta z zawieszenia składek na ubezpieczenia społeczne

Składek na ubezpieczenia społeczne nie będą musieli płacić mikroprzedsiębiorcy (odprowadzający składki za maksymalnie 10 osób). Z przypuszczeń Rządu wynika, że z pakietu skorzysta ok 690 tysięcy mikroprzedsiębiorstw. Na pokrycie przez Rząd składek mogą liczyć także samozatrudnieni, mieli już prowadzoną działalność przed 1 lutym 2020 roku. Ale są tu nałożone restrykcje przychodów. 
Ze zwolnień skorzystać będą mogli samozatrudnieni, których przychód miesięczny nie przekroczył 15681 zł w lutym tego roku. Jest to suma równa 300 procent średniego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 roku.

Warto zwrócić uwagę, że limit jest podany pod względem przychodu, a nie dochodu. Każdy prowadzący przedsiębiorstwo zdaje sobie sprawę, że przychody mogą być ogromne, a dochód znikomy. niestety Rząd wprowadził restrykcje dotyczące przychodu i dzięki temu ze zwolnienia ze składek skorzysta zaledwie 1,2 mln samozatrudnionych. 
Pieniądze na daną ustawę wprowadzoną przez Rząd będą zaczerpnięte z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Wysokość emerytury, a brak składek

Jak zapewnia prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, składki za dane miesiące, pomimo tego że pracodawcy nie będą musieli ich zapłacić, będą widnieć na kontach indywidualnych pracowników. Co za tym idzie, dane zwolnienie nie będzie miało wpływu na wysokość przyznawanej w przyszłości emerytury, nie zostanie ona obniżona. 
Średnie i duże przedsiębiorstwa, które na zwolnienia wymienione powyżej się nie łapią, będą mogły skorzystać z rozłożenia na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS). 

Rozliczenie z US

Pani Jadwiga zapewnia także, że termin rozliczenia z Urzędem Skarbowym PIT-37 który kończy się wraz z miesiącem kwietniem i CIT, który kończy się z miesiącem marcem zostanie wydłużony. Najprawdopodobniej będzie to termin do końca maja. 

Dopłata do pensji

Rząd w ustawie zamieścił także pewne zapisy na temat świadczeń pracowników podczas postoju firmy.
Jeśli firma ma przestój w związku z pandemią, do jej pracowników powędrują nieoskładkowane i wolne od podatków pieniądze. Wysokość tego świadaczenia będzie równa 80% najniższej krajowej, co daje 2080zł brutto. 
Przedsiębiorca ma prawo do ubiegania się o dofinansowanie do pensji pracowniczej, jeśli jego spadek obrotów wynosi więcej niż 15%.

Na jakiej zasadzie będzie to wyliczane?

Będzie do stosunek łącznych przychodów z 2 msc z okresu po 1 lutym/ do łącznych przychodów z tych samych miesięcy z roku poprzedzającego bieżący. Pieniądze mogą zostać także wypłacone, jeśli odnotowuje się spadek miesiąca do miesiąca. W tym przypadku jednak próg spadku wynosi 25%. 

Jeśli przez epidemię panującą w kraju przedsiębiorstwo będzie otrzymywać dofinansowanie do pensji, będzie to 50% najniższej krajowej, dodać do tego składki na ubezp. społ. należne od pracodawcy ustalane od wysokości przyznanych świadczeń, 

Dla właścicieli i zatrudnionych istnieje jeszcze jedna alternatywa.

Zatrudniający ma prawo zmniejszyć wymiar czasu pracy nawet o 20%, lecz nie może tego zrobić na mniejszy wymiar niż pół etatu i wynagrodzenie dla pracownika nie może być mniejsze niż najniższa płaca krajowa. W tym przypadku państwo dołoży z Funduszu część wypłaty pracowniczej- maks do 40% przeciętnej miesięcznej wypłaty. Jaśniej mówiąc limit ten zamyka się w wysokości 2452,27zł.  

Źródło: money.pl 

Zobacz także: 

1. Uwaga kierowcy! Zmiany na stacjach paliw.
2. Pomagał osobom starszym rozwożąc im leki i żywność. W międzyczasie ktoś go okradł.
3. Podała synkowi środki nasenne, bo nie chciała żeby jej przeszkadzał w schadzce z kochankiem!
4. Pierwsza śmierć z powodu Hantawirusa w Chinach. Czy mamy się czego obawiać?

Udostępnij na Facebooku