500+ dla niepełnosprawnych. Kto dostanie?


7 miesięcy temu
500+ dla niepełnosprawnych. Kto dostanie?
FB Udostępnij na Facebooku
Wprowadzenie programu 500+ dla osób niepełnosprawnych wzbudza sporo emocji. PiS przypadkowo przegłosował poprawkę PO w sprawie kryterium dochodowego co znacznie rozszerza grupę osób mogących dostać świadczenie, a w rządowym zamyśle grupa ta miała być możliwie jak najmniejsza. Minister Sasin zapowiada kolejną poprawkę.
 
19 lipca uchwalona została ustawa 500+ dla osób niepełnosprawnych "niezdolnych do samodzielnej egzystencji" - Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych uznaje ten termin za szkodliwy i jako prawidłowy podaje "osoby wymagające wsparcia by samodzielnie egzystować"


 Nadal jednak kwestią sporną jest kto dane pieniądze otrzyma. Rządowy projekt ustawy zakładał jako kryterium dochodowe najniższą rentę socjalną - 1100 złoty. Kto przekroczy kryterium pieniędzy nie otrzyma.


Przegłosowana wersja ustawy zawiera w sobie poprawkę PO, na którą PiS zgodził się najprawdopdobniej pomyłkowo.
Senat ma tę poprawkę po raz kolejny poprawić, bo jak powiedział wicepremier Jacek Sasin "po analizie okazuje się, że nikomu nic nie dała”. Prawda jest jednak zupełnie inna. "Pomyłkowa" poprawka znacznie poszerza grono odbiorców świadczenia.


Katarzyna Roszewska - prawniczka i ekspertka z zakresu zabezpieczenia socjalnego tak komentuje zaistniałą sytuację: „Renciści zwracają uwagę, że 1100 zł to bardzo niskie kryterium, a koszty utrzymania są wysokie. Jest też duża grupa osób, które z uwagi na niepełnosprawność od dzieciństwa otrzymywały rentę socjalną, a potem jednak zdołały się wykształcić, podjąć zatrudnienie i wypracować rentę ZUS, która jest wyższa niż socjalna, choćby minimalnie. Te osoby też były w projekcie PiS wykluczone. Tak samo jest z rencistami wypadkowymi. Premier i rząd wciąż powtarzają, że osoby z niepełnosprawnościami wymagają szczególnego wsparcia. Ta ustawa na pewno tego szczególnego wsparcia nie zapewnia".


Wicepremier Sasin zapowiada kolejne zmiany. Wyłączona z kryterium dochodowego ma być renta rodzinna, co jednak nie spowoduje powiększenia grupy. Sasin doskonale o tym wie i zapowiada  „inne rozwiązania, które znacząco zwiększa liczbę osób mogących skorzystać z tego świadczenia”.źródło: oko.press.net | fotografie: isbzdrowie.pl wyborcza.pl infor.pl
Udostępnij na Facebooku